A Biblia tanítása: „Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” (Róm 12,15)

A temetési szertartás református egyházunk tanítása szerint istentisztelet keretében zajlik, célja  vígasztalást keresni az Úrnál a gyászoló család számára. Bármennyire is furcsa, de református felfogásunk szerint a temetési istentisztelet hálaadó istentisztelet is. Tekintettel arra, hogy az élet Isten ajándéka, így Istennek adunk hálát érte.

Hisszük, hogy elhunyt szeretteink sorsa az Úr kezében van, így nem a halottért, hanem a hátramaradottakért imádkozunk. Az elhunytakról általában a temetést követő vasárnap emlékezünk meg, amikor a gyászolókat, emlékezőket hordozzuk imádságainkban.

A temetést elsősorban egyháztagjaink vehetik igénybe, akiknek életében is fontos volt a hit, akik nyilván vannak tartva közösségünkben vagy bármelyik más református gyülekezetben, ez utóbbi esetében szükséges az illető gyülekezet lelkészének az engedélye. Jézus mondja : ,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is él,, 

Gyakorlati tudnivalók: 

  • az elhalálozást a lelkipásztori hivatalban szükséges bejelenteni.
  • temetést előkészítő megbeszélés a temetési szolgálatot végző lelkipásztorral, a megbeszélés időpontját a gyászolók igényeihez és lehetőségeihez igazítjuk
  • az előkészítésen legyenek jelen a legközelebbi hozzátartozók
  • szükséges iratok: a helyi tanács (polgári nyilvántartó) által kiállított elhantolási engedély