Házasságkötés

„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.”

(1Móz 2,18)

Kedves jegyespár! Szeretettel köszöntjük a Kézdivásárhelyi Református Egyházközség honlapján. Néhány tudnivaló a házasságról szóló tanításainkból:

 • Az ember életének egyik legfontosabb döntése, hogy kivel szeretné leélni az életét. Ennek a döntésnek az ünnepélyes megpecsételése a házasságkötés. Isten Igéje szerint tehát a házasság két egymást szerető ember életre szóló szövetsége. A házasságkötés istentiszteleti keretben történik, u.n. házasságkötést megáldó istentisztelet keretében, ahol esküvel is megpecsételik a felek elhatározásukat a jelenvaló családtagok, barátok, gyülekezet jelenlétében, de mindenekelőtt a Mindenható Isten színe előtt.
 • A házassági eskü elmondását követi az áldás, ami Isten válasza az elmondott fogadalomra. Hisszük, hogy minden erőt, türelmet, békességet, szeretetet biztosítani fog Isten a házastársaknak, hogyha ezt a segítséget folyamatosan kérik.
 • Református egyházunk csak és kizárólag a polgári házasságkötést követően áldja meg az ifjú párt!
 • Nem szolgáltatást végzünk, hanem szeretnénk szolgálni, segíteni azoknak a nyitott szívű pároknak, akik igénylik és várják Isten áldását életükre. Természetesen azon vagyunk, hogy minden részletében segítsük a templomi alkalom őszinte meghittségét, tisztaságát és örömteli voltát.
 • Az egyházi esküvő nem hat önmagában, ha valaki nem kéri, nem igényli Isten szeretetét, a szertartás önmagában nem segít rajta. Jézus Krisztus életét adta és teljes isteni hatalmát, szeretetét és bölcsességét kínálja fel ma is minden Hozzá forduló embernek. „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok”. (1Pét 5,7)
 • A házasság elköteleződés hűségre, megbocsájtásra és szeretetre. A házassági esküt érdemes ennek tudatosításaként értelmezni.
 • Egy népszerű meghatározás szerint a „házasság Isten tökéletes ajándéka két tökéletlen embernek”. Éppen ezért hisszük, hogy családi életünk tekintetében is rászorulunk Isten kegyelmére.

Gyakorlati tudnivalók:

 • Református egyházi törvényeink szerint egyházi esküvőt azok a párok kérhetnek, akik megkeresztelt személyek és a házaspár egyik vagy mindkét tagja református, konfirmált egyháztag.
 • Legalább az egyik fél gyülekezetünk tagja kell legyen amennyiben más egyházközséghez tartozó igényli szolgálatunkat, a lakhely szerinti egyházközség lelkészétől írásbeli beleegyezésre van szükség, a legkedveltebb időpontok májustól októberig a szombati napok.
 • A torlódás vagy a kellemetlenségek elkerülése végett, kérjük időben bejelenteni a házasságkötési szándékot az egyházközség irodájában, hogy lehessen az alkalmat előre jegyezni, illetve a jegyes beszélgetést programálni.
 • Kérjük, hogy akár az egyeztetés előtt vagy után, lehetőség szerint jöjjenek el egy vasárnap délelőtti istentiszteletre.
 • A házasságkötést kötelező módon megelőzi a lelkésszel folytatott jegyes beszélgetés.