Megnevezés Gyűlekezeti tagjainknak Más gyűlekezethez
tartozó reformátusnak
Más felekezetűeknek
1. KRIPTAHELY 1000 Lej    
 2. SÍRHELY 400 Lej 1500 Lej 3000 Lej
3. SÍRFENNTARTÁS 10 Lej 10 Lej 10 Lej
4. FÖLDFELETTI
KRIPTAFENNTARTÁS
30 Lej 30 Lej 30 Lej
5. SÍRMEGNYÍTÁS 50 Lej 100 Lej 100 Lej
6. FÖLDFELETTI
KRIPTAMEGNYÍTÁS
50 Lej 100 Lej 100 Lej
7. SÍRÁTÍRÁS 50 Lej 100 Lej 1500 Lej
8. RAVATALOZÓ 50 Lej 100 Lej 100 Lej
9. KIÍRÁS 20 Lej 20 Lej 20 Lej
10. HARANGSZÓ 20 Lej 20 Lej 20 Lej
11. GARANCIA
FÖLDFELHORDÁSRA
50 Lej 50 Lej 50 Lej
 

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK

 

ÉV

ÖSSZEG

 

2019 és 2020

70 lej

 

2017 és 2018

65 lej

 

2014, 2015 és 2016

60 lej

 

2012 és 2013

55 lej

 

2009, 2010 és 2011

45 lej

 

2008-ig

40 lej