Kézdivásárhely (Târgu Secuiesc) a Kárpát-medence legkeletibb, magyar többségű városa, az egykori Kézdiszék központja. 1849-ben Kantával egyesült, 1949-ben Kézdioroszfalut csatolták hozzá. Ma Nyújtód, Kézdisárfalva és Kézdiszászfalu is hozzá tartozik. 

“K.-Vásárhely utolsó bástyája a protestantizmusnak …” írta a településről Orbán Balázs. 

A város műemléktemploma 1770-1782 között, egy korábbi fatemplom helyére épült. A “régi fatemplom köré építették a kőfalakat, hogy legyen hely az építés ideje alatt is Isten imádására s mikor a kőtemplom készen volt, ajtóin a régi fatemplom bornáit kihodogatták, nagy erőfeszítéssel, meghatóan kegyes leleményességgel.” – olvashatjuk Székely János lelkipásztor bejegyzését a református egyházközség Historia Domusában. Az egyházközség első református lelkipásztora István pap volt 1556-ban, aki katolikus hitről tért a református vallásra. A templom építtetője Nagybaconi Keresztes Máté, esperes, generális notarius, későbbi erdélyi püspök volt, aki 1783 adventjén szentelte fel az új templomot Isten dicsőítésére. 

Az 1834-ben pusztító tűzvész megrongálta a több mint két évszázada épült szent hajlékot. az eseményt Pap István, akkori lelkész így örökítette meg: “(A templom) három nagy harangjai a tűz izzó melegében, mintegy a végtelen szerencsétlenség megsiratására könnycseppekké olvadva, magosságokból aláhullottanak”. A tűzvészben odaveszett az egyházközség majd minden vagyona, csupán a kőfalak maradtak meg. Kézdivásárhelyi céhek és a hívek adományaiból 1838-ra sikerült újraépíteni a templomot. 

Az 1916-os hathetes román megszállás a templom épületét kevésbé érintette, annál inkább a templomi kegytárgyakat. Ezért azokat nyégykulcsos ládába zárva, a mai kántori lak pincéjében ásta el az akkori lelkipásztor, Kovács Benedek. 

A jelenlegi szentélyből, hajóból, toronyból és két portikusból álló 14×44 méter, téglalap alapú épületen a késő reneszánsz, a barokk, és a klasszicista stílus jegyei mind megtalálhatóak. A hajóhoz sokszögzáródású szentély és négy mellékhajó csatlakozik. Az épület első tere a hajót egyenlő részekre osztó, ívelre támaszkodó csehsüveg boltozatokkal fedett. A mellékhajók felett a karzatok vannak. Az ezer személy befogadására alkalmas templom jelenleg egyike Erdély legnagyobb templomainak. 

A szószékkorona 1843-ban készült. 

A templom egyik legértékesebb műkincse a szabadkai származású Kolonics István 1861-ben épített, 14 regiszteres orgonája. A templom nyugati oldalához csatlakozó, barokk stílusú, sisakos tornyot 1846-ban építette Land András, brassói építőmester. 

Erdélyi Református Egyházkerület honlapja: