2017 ÉVI DÍJAK

  Megnevezés Gyűlekezeti tagjainknak Más gyűlekezethez
tartozó reformátusnak
Más felekezetűeknek
1. KRIPTAHELY 1000 Lej    
 2. SÍRHELY 400 Lej 1500 Lej 3000 Lej
3. SÍRFENNTARTÁS 10 Lej 10 Lej 10 Lej
4. FÖLDFELETTI
KRIPTAFENNTARTÁS
30 Lej 30 Lej 30 Lej
5. SÍRMEGNYÍTÁS 50 Lej 100 Lej 100 Lej
6. FÖLDFELETTI
KRIPTAMEGNYÍTÁS
50 Lej 100 Lej 100 Lej
7. SÍRÁTÍRÁS 50 Lej 100 Lej 1500 Lej
8. RAVATALOZÓ 50 Lej 100 Lej 100 Lej
9. KIÍRÁS 20 Lej 20 Lej 20 Lej
10. HARANGSZÓ 20 Lej 20 Lej 20 Lej
11. GARANCIA
FÖLDFELHORDÁSRA
50 Lej 50 Lej 50 Lej
 

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK

  ÉV ÖSSZEG
1. 2017 60 Lej
 2. 2014, 2015 és 2016 55 Lej
3. 2012 és 2013 50 Lej
4. 2009, 2010 és 2011 40 Lej
5. 2008-ig 35 Lej